Мислење

Светските музички ѕвезди ја поттикнуваат економијата во регионот

Извор: Александар Ѓокиќ, политиколог и научен истражувач

29 јуни 2024, 11:13

Кој ја свиреше музиката, каде и колку беа приходите?

Регионот Адрија има голем број места за изведби

Музичките ѕвезди служат како моќни економски катализатори

Светските музички ѕвезди ја поттикнуваат економијата во регионот

Bloomberg Businessweek Adria

Сите новости од рубриката Businessweek Adria

Businessweek Adria

Светот е сè позадолжен и поподелен
Економија

Светот е сè позадолжен и поподелен

Деловните лидери и инвеститорите се соочуваат со крајот на ерата во која ниските трговски бариери и појавата на нова средна класа во економиите во развој ги поттикнаа одлуките за инвестирање.

27.06.2024

сите новости од рубриката Businessweek Adria