EURHRK:CUR

EUR-HRK X-RATE

7,5137 HRK

-0,00460 -0,06%

почетна цена

0

претходна цена на затворање

7,5183

промена од почетокот на годината

-0,03460%

дневен опсег

0,00 - 0,00

опсег на 52 недели

7,47 - 7,59