Импресум

 

Блумберг Адриа, како прва мултиплатформска мрежа за деловни вести во Југоисточна Европа, беше претставена пред бизнис заедницата во Скопје. Bloomberg Adria ќе работи под лиценцата на светскиот бизнис лидер во областа на медиумите, престижниот бренд Bloomberg. Повеќе од 130 новинари, аналитичари, финансиски и други експерти ќе објавуваат деловни и финансиски вести и анализи во редакциите во Скопје, Белград, Загреб, Љубљана, и Сараево. 

Bloomberg Adria ќе ја искористи моќта на 2.700 новинари и аналитичари на Bloomberg News од 120 земји и ќе создаде извор на вести што комбинира локално известување со опширно покривање на економиите и пазарите ширум светот. Ќе се состои од преведени содржини на Bloomberg News, како и свои извештаи, произведени во специјализирани уреднички центри во Белград, Загреб, Љубљана, Сараево и Скопје. 

 

ДИГИТАЛНА РЕДАКЦИЈА 

Главен уредник: Даниел Фазлиќ 

Главен уредник Северна Македонија: Александра Томиќ 

Главен уредник Србија: Јелена Стјепановиќ 

Главен уредник Хрватска: Томислав Охарек 

Главен уредник Словенија: Марја Милиќ 

Главен уредник Босна и Херцеговина: Ријад Дуркиќ 

 

ТЕЛЕВИЗИЈА: 

Главен уредник: Весна Дамјаниќ 

Заменик главен уредник: Марко Перожиќ 

Извршен продуцент: Марко Радоја 

Продуценти/презентери Србија: Весна Дамјаниќ, Слаѓана Адамовиќ Илиќ и Јелисавета Лазаревиќ

Продуценти/презентери Хрватска: Иван Врдољак, Марко Перожиќ и Ивана Јелаш 

Продуценти/презентери Словенија: Катарина Матејчиќ и Мартин Томажин 

Продуценти/презентери Босна и Херцеговина: Ведран Першиќ, Емина Пазалја и Тамара Трговчевиќ 

Продуценти/презентери Северна Македонија: Наташа Стојановска, Ирена Каревска и Ивана Вучкова 

 

Главен аналитичар: Андреј Кнез

 

Главен оперативен директор: Само Ошина

Директорка за дигитален развој: Јасмина Копривица

Директор на продажба: Јасна Бибиќ

Извршна директорка за деловен развој: Мартина Сокач Сарага

Извршна директорка за човечки ресурси: Ана Радовановиќ

 

КОНТАКТ 

Bloomberg Adria Македонија:deskmkd@bloombergadria.com 

Скопје 

Издавач за Северна Македонија: ТЕЛКО ГРУП ДООЕЛ 

 

Уредништво Bloomberg Adria: 

Србија: deskrs@bloombergadria.com 

Словенија: deskslo@bloombergadria.com 

Хрватска: deskhr@bloombergadria.com 

БиХ: deskbih@bloombergadria.com