Импресум

„Блумберг Адрија“, првата мултиплатформска мрежа за деловни вести во Југоисточна Европа, беше претставена пред бизнис-заедницата во Скопје. „Блумберг Адрија“ ќе работи под лиценца на светскиот деловен лидер во областа на медиумите, престижниот бренд „Блумберг“ (Bloomberg). Повеќе од 130 новинари, аналитичари, финансиски и други експерти ќе објавуваат деловни и финансиски вести и анализи во редакциите во Скопје, Белград, Загреб, Љубљана и Сараево. 

„Блумберг Адрија“ ќе ја користи моќта на 2.700 новинари и аналитичари на „Блумберг њуз“ (Bloomberg News) од 120 земји и ќе создава извор на вести што комбинира локално известување со опширно покривање на економиите и пазарите низ светот. Ќе се состои од преведени содржини на „Блумберг њуз“, како и од свои извештаи, подготвени во специјализирани уреднички центри во Белград, Загреб, Љубљана, Сараево и Скопје.

ДИГИТАЛНА РЕДАКЦИЈА 

Главен уредник: Даниел Фазлиќ 

Главна уредничка за Северна Македонија: Александра Томиќ 

Главна уредничка за Србија: Јелена Стјепановиќ 

Главен уредник за Хрватска: Томислав Охарек 

Главна уредничка за Словенија: Марја Милиќ 

Главен уредник за Босна и Херцеговина: Ријад Дуркиќ 

 

 

BLOOMBERG BUSINESSWEEK ADRIA
Одговорен уредник: Марја Милич

 

ТЕЛЕВИЗИЈА: 

Главна уредничка: Весна Дамјаниќ 

Заменик на главната уредничка: Марко Перожиќ 

Извршен продуцент: Марко Радоја 

Продуцентки/презентерки во Србија: Весна Дамјаниќ, Слаѓана Адамовиќ Илиќ и Јелисавета Лазаревиќ

Продуценти/презентери во Хрватска: Иван Врдољак, Марко Перожиќ и Томислава Вуцелиќ  

Продуценти/презентери во Словенија: Катарина Матејчиќ и Мартин Томажин 

Продуценти/презентери во Босна и Херцеговина: Ведран Першиќ, Емина Пазалја и Тамара Трговчевиќ 

Продуцентки/презентерки во Северна Македонија: Наташа Стојановска и Ирена Каревска

Продуцент/презентер Connect: Асја Францисти

 

Главен аналитичар: Андреј Кнез

 

Главен оперативен директор: Само Ошина

Директорка за дигитален развој: Јасмина Копривица

Извршна директорка за продажба: Јасна Бибиќ
jasna.bibic@bloombergadria.com
+385 91 6500 466

Извршна директорка за деловен развој: Мартина Сокач Сарага

Извршна директорка за човечки ресурси: Ана Радовановиќ

 

КОНТАКТИ 

Блумберг Адрија Македонија:

Никола Русински 404

Скопје

Контакт: deskmkd@bloombergadria.com 

Издавач за Северна Македонија:

 

Редакции на Блумберг Адрија: 

Србија: deskrs@bloombergadria.com 

Словенија: deskslo@bloombergadria.com 

Хрватска: deskhr@bloombergadria.com 

БиХ: deskbih@bloombergadria.com

Северна Македонија: deskmkd@bloombergadria.com