Како првиот извршен директор робот носи одлуки?

06.10.2023 17:04