Каква е врската помеѓу менопаузата и бројот на женски извршни директори? II

23.10.2023 13:12