Дуковска Павловска: Треба да се размислува за Асоцијација на жени во металната индустрија

15.05.2024 10:24