Величковски: Поголема конкуренција со новата правна рамка во платежната сфера

13.06.2024 10:17