Славески: Очекувам јавниот долг за краток период да надмине 60 отсо од БДП

20.11.2023 10:52