Политика за колачиња


 

ПОЛИТИКА ЗА КОЛАЧИЊА


 

Последен пат ажурирана на 04.01.2023. година

 

DOWNLOAD DOCUMENT

HD-WIN користи колачиња и слични технологии на страната. Целта на оваа Политика за колачиња е да одговори на најчестите прашања кои се однесуваат на поимот и видот на колачиња, како и на начинот на кој Корисниците можат да ги контролираат истите, односно да ги прилагодуваат.

Термините кои почнуваат со голема буква во Политиката за колачиња имаат значење дефинирано во Условите за користење и Политиката за приватност.


 

 1. Дефиниција и цел на колачињата


 

Колаче е текстуална датотека која содржи информации и која се презема на Вашиот уред кога ќе посетите одредена страна. Откако еднаш ќе се преземат на одреден уред, со секоја следна посета на истата страна, колачињата се испраќаат назад до страната од која доаѓаат, односно на друга страна што го препознава тоа колаче.

Основна цел на колачињата е да ја направат нашата Услуга поефикасна, побезбедна и поприлагодена за Корисниците. Исто така, колачињата ни овозможуваат да го препознаеме Вашиот уред преку системот што го користиме и да Ви ја понудиме најдобрата можна конфигурација.

Колачињата овозможуваат да се направи разлика помеѓу Посетителите на страната. Покрај колачињата, постојат и други слични технологии кои имаат слична намена како колачињата, како што се „пиксели“ и „веб-беакони“, па терминот „колачиња“ во оваа Политика за колачиња ќе ги вклучи и таквите технологии.

HD-WIN користи колачиња заради собирање информации за тоа како се користат Страната и Услугите.

Редовно ги ажурираме табелите за колачиња содржани на Страната. Сепак, имајќи предвид дека колачињата се многу променлива категорија, одвреме-навреме може да дојде до промени во табелите.


 

 1. Видови колачиња


 

Постојат три критериуми според кои се класифицираат колачињата:


 

Критериум 1: Траење

Во зависност од тоа колку долго траат, колачињата се поделени на:

а) сесиски колачиња кои се привремени и престануваат да постојат по истекот на сесијата на Корисникот на страната, односно кога ќе го исклучи својот прелистувач;


 

б) постојани колачиња кои остануваат на хард дискот на уредот на Корисникот се додека не бидат отстранети од Корисникот или од неговиот прелистувач. Времетраењето на постојаното колаче може да варира и е запишано во програмскиот код на секое поединечно колаче.


 

Критериум 2: Потекло

Во зависност од субјектот што ги поставува на Страната, колачињата се поделени на:

а) колачиња на прва страна кои ги поставуваме ние како сопственик на Страната;


 

б) колачиња на трета страна поставени од трети страни, како што се нашите надворешни соработници што ги ангажираме за обезбедување маркетинг или аналитички услуги. На пример, постојат колачиња од трета страна кои собираат податоци за пребарувањата на Корисникот на различни страни и на тој начин му овозможуваат на Корисникот да му се прикажуваат приспособени пораки или реклами во согласност со историјата на пребарување на Корисникот.

Во табелата со списокот на соработници, која е содржана во во банерот за колачиња, можете да дознаете кои колачиња се поставени од нас (колачиња од прва страна), а кои од трети лица (колачиња на трета страна). За да разберете како се обработуваат Вашите податоци собрани со помош на користење на колачиња на трета страна, прочитајте ги политиките за приватност на давателот на таквите колачиња.


 

Критериум 3: Цел


 

Во зависност од целта за која служат, колачињата се поделени на:


 

а) Неопходни колачиња


 

Без неопходните колачиња Страната не може правилно да функционира, бидејќи овие колачиња овозможуваат работа на страната на начин што обезбедуваат основна функционалност како навигација помеѓу страници, пристап до безбедни делови на Страната, безбедност на Страната, управување со мрежа и пристап и слично.


 


 

б) Статистички колачиња


 

Оваа категорија колачиња, исто така наречени „колачиња за перформанси“ или „аналитички колачиња“, служи за разбирање на движењата и интеракциите на Посетителите на Страната со собирање податоци што ги анализираме подоцна. Со нивна помош, можеме да откриеме кои страници се најмногу и најмалку популарни и да видиме како Посетителите се движат на Страната. Исто така, со помош на статистичките колачиња, можеме да преброиме посети и да препознаеме како Посетителите доаѓаат на Страната, што ни помага да ги преброиме посетите и да ги подобриме перформансите на Страната.

Со помош на статистичките колачиња, податоците анонимно се собираат и не можат да бидат употребени за идентификување на Посетителите. Оваа група главно вклучува колачиња на трета страна, кои нашите надворешни соработници кои ги ангажираме за статистички услуги, ги користат за нашите потреби.

Ако одбиете да ги користите овие колачиња, нема да бидеме во можност да знаеме кога сте пристапиле на Страната.


 

в) Маркетинг колачиња


 

Со помош на маркетинг колачињата, ја подобруваме нашата страница и Ви овозможуваме најдобро корисничко искуство заедно со содржина што е прилагодена на Вас. Овие колачиња се поставени на Страната од нашите соработници кои ги ангажираме за маркетинг услуги. Тие користат информации за Вашата локација и Ви дозволуваат уникатно да ги идентификувате Вашиот прелистувач и уред, со цел да креирате профил од интерес на секој поединечен Посетител. Затоа ние сме во можност да Ви обезбедиме реклами и огласи кои Ви се важни на други локации на Интернет.

Ако маркетинг колачињата се оневозможени, на Посетителите не им се прикажуваат приспособени реклами и огласи што ги создаваме на други страни што ги посетуваат.


 

г) Некласифицирани колачиња


 

Ова категорија на колачиња, како и некои од субјектите кои ги поставуваат на Страната, сеуште се во процес на класификација.


 

 1. Други технологии кои ги користиме на Страната


 

 1. Google Analytics


 

Google Analytics е услуга што ја користиме за собирање, снимање и анализа на податоци поврзани со однесувањето на Посетителите при користење на Страната. Google Analytics користи колачиња за да го следи однесувањето на Посетителите, со цел да состави извештаи за посети и активности на Посетителите на Страната. HD-WIN користи Google Analytics за усогласување со највисоките стандарди зад заштита на приватноста.


 

Google Analytics е под контрола на компанијата Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Повеќе детали за обработката на лични податоци со помош на Google Analytics прочитајте на следниот линк: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Информациите собрани од Google Analytics преку колачиња (како што е опишано во претходниот дел), а поврзани со користењето на Страната, обично се пренасочуваат на серверите на Google во САД, каде што се складираат. Google може да ги сподели со трети страни личните информации што ги собира користејќи ги опишаните технички методи. Информациите собрани преку колачиња на Страната, Google ги користи за да ја анализира употребата на Страната и да ни обезбеди услуги поврзани со Страната и услугите. Спроведовме анонимизација на Страната, што значи дека Google ја скратува IP адресата на Посетителите од земјите членки на ЕУ и ЕЕЗ. По исклучок, може да се случи IP адресата целосно да се префрли на серверите на Google во САД, каде што последователно се скратува.

Ако сакате да го спречите Google да ги споделува и обработува Вашите податоци поврзани со употреба на Страната и кои се собрани со колачиња, можете да го направите тоа со преземање и инсталирање на приклучокот, кој може да се најде на https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Овој приклучок користи JavaScript за да го извести Google Analytics дека не може да се префрлат податоци или информации за Посетителот на Google Analytics. Дополнително, можете да ги оневозможите овие колачиња како што е објаснето во одделот Оневозможи колачиња?

Повеќе за тоа како Google користи податоци кои ги собира по пат на Страната и Услуги, прочитајте на https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en-GB&gl=uk.

Можете да прочитате детали за Google Analytics на https://marketingplatform.google.com/about/, додека повеќе информации за сопствената обработка на податоците на Посетителите на Google може да најдете овде: https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=%2Cour-privacy-policy%2Cgoogle-analytics-cookies-and-identifiers.


 

 1. Google Tag Manager

Google Tag Manager е алатка која ни овозможува централно да управуваме со т.н. тагови, користејќи соодветен интерфејс. Оваа алатка не користи колачиња и не собира лични информации, туку само имплементира тагови на Страната.

Google има специјална политика за приватност што го регулира овој начин на собирање лични податоци од трети лица поставувачи, кои можете да ги прочитате на https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/tag-manager/use-policy/. Сепак, Google Tag Manager нема пристап до такви податоци. Во случај на деактивирање на поединечен домен/страна, односно колачиња, Google Tag Manager останува активен за сите ознаки кои овозможуваат следење доколку се претходно имплементирани преку оваа алатка.

 1. Социјални мрежи

HD-WIN и Партнери собира и обработува лични податоци преку кориснички интеракции на социјалните мрежи како на пр Facebook, Twitter, Instagram и YouTube (заеднички: Социјални Mрежи). HD-WIN, односно одговорни лица назначени од HD-WIN и Партнери имајте увид во пораките и/или објавите на Социјалните Мрежи. Сепак, во случај на лични податоци собрани преку Социјалните Mрежи, особено вклучувајќи, но не ограничувајќи се на пораки испратени од Корисниците, ниту HD-WIN ниту Партнерите не ги складираат или обработуваат на друго место освен како што е наведено во Политиката за колачиња или Политиката за приватност. По исклучок, HD-WIN и/или Партнерите може да ги складираат вашите лични податоци собрани преку Социјалните Mрежи во согласност со важечките прописи.


 

HD-WIN и Партнери користете ги услугите на Социјалните Mрежи со креирање страници/сметки на Социјалните Mрежи. Нивните политики за приватност кои ги регулираат сите релевантни прашања од областа на заштитата на личните податоци можете да ги прочитате на следните линкови:


 

FACEBOOK ONLINE

https://www.facebook.com/privacy/policy/

YOUTUBE ONLINE

https://policies.google.com/privacy?hl=hr

INSTAGRAM ONLINE

https://help.instagram.com/519522125107875

TWITTER ONLINE

https://twitter.com/en/privacy


 

HD-WIN и Партнери тие не влијаат на политиките за приватност на Социјалните Mрежи, кога Социјалните Mрежи се појавуваат во улоги на независни ракувачи со лични податоци.

Во случај на прашања поврзани со собирање и обработка на лични податоци од која било Социјална Mрежа, или ако сакате да остварите некое од вашите права како субјект на податоци, можете да го испратите вашето барање до:

 1. Facebook:

Контролор на податоци: META PLATFORMS IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирска

Лице за заштита на личните податоци:

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Доколку имате поплака за собирање и обработка на вашите лични податоци, можете да контактирате со органот одговорен за надзор на работата на Meta Platforms Ireland Ltd, надлежниот орган за заштита на личните податоци во Ирска или надлежниот орган за заштита на личните податоци во вашата земја.

Социјалната Mрежа Facebook е во сопственост на Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, која е независен контролор на лични податоци. Facebook им овозможува на своите корисници да креираат своја сметка, да додаваат фотографии и да се поврзуваат со други корисници преку барања за пријатели.

Ако корисникот на Facebook живее надвор од САД или Канада, контролорот на личните податоци е Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland.

На Платформата го користиме приклучокот за Facebook, кој ќе го прикаже соодветниот елемент на Facebook на лицето чии податоци се обработуваат при пристап до Платформата. Сите достапни додатоци на Facebook се достапни на следниот линк: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Користејќи го додатокот, Facebook добива информации за одредена страница на Платформата што лицето ја посетило. Ако се најавите на Платформата преку вашата сметка на Facebook, Facebook ќе може да открива секој пат кога ќе ја посетите Платформата. Овие информации се собираат преку елемент на Facebook имплементиран на платформата, кој испраќа известување до вашата сметка на Facebook. Секој пат кога некое лице ќе кликне на копчето Facebook што се наоѓа на Платформата, како што е копчето „Ми се допаѓа“, или ако лицето остави коментар на страницата на Facebook, личните податоци ќе бидат обработени во Facebook профилот на тоа лице.

Дополнително, секогаш кога лицето чии податоци се обработуваат ќе се најави на неговата сметка на Facebook додека пристапува до Платформата, елементот Facebook на Платформата ќе го извести Facebook, без разлика дали лицето ќе кликне на елементот Facebook на платформата. Ваквиот пренос на податоци може да се спречи со одјавување од сметката на Facebook пред да се приклучите на Платформата.


 

 1. YouTube:

Контролор на податоци: Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow St, Dublin 4, Ирска

Лице за заштита на личните податоци:

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Доколку имате поплака за собирање и обработка на вашите лични податоци, можете да контактирате со органот одговорен за надзор на работата на YouTube, надлежниот орган за заштита на личните податоци во Ирска или надлежниот орган за заштита на личните податоци во вашата земја.

Социјалната Mрежа Facebook е во сопственост на YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SAD, кое е поврзано лице на друштвото Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD, и се смета за независен контролор на лични податоци. YouTube е интернет видео портал кој им овозможува на своите корисници да објавуваат различни типови на сите видови видеа, вклучувајќи филмови, ТВ емисии, музички видеа, како и видеа создадени од самите корисници.

Ако сте најавени на вашата сметка на YouTube кога пристапувате до Платформата, YouTube ќе открива секој пат кога ќе отворате страница на Платформата на која има имплементирана содржина на YouTube. Овие информации ги собираат YouTube и Google, кои испраќаат известување до вашата сметка на YouTube.

Дополнително, секогаш кога лицето чии податоци се обработуваат ќе се логира на неговата YouTube сметка додека не пристапи до Платформата, YouTube елементот на Платформата ќе го извести YouTube и Google, без разлика дали лицето ќе кликне на YouTube елементот (видео) на Платформата. Овој пренос на податоци може да се спречи со одјавување од вашата сметка на YouTube пред да се приклучите на платформата.


 

 1. Instagram:

Контролор на податоци: META PLATFORMS IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирска

Лице за заштита на личните податоци:

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Доколку имате поплака за собирање и обработка на вашите лични податоци, можете да контактирате со органот одговорен за надзор на работата на Instagram, надлежниот орган за заштита на личните податоци во Ирска или надлежниот орган за заштита на личните податоци во вашата земја.


 

 1. Twitter:

Контролор на податоци: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ирска

Лице за заштита на личните податоци:

https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp

https://help.twitter.com/forms/privacy

Доколку имате поплака за собирање и обработка на вашите лични податоци, можете да контактирате со органот одговорен за надзор на работата на Twitter, надлежниот орган за заштита на личните податоци во Ирска или надлежниот орган за заштита на личните податоци во вашата земја.

Социјалната Mрежа Facebook е во сопственост на Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SAD. Twitter е јавно достапна платформа која им овозможува на своите корисници да објавуваат т.н твитови со вашите следбеници, како и обраќање до пошироката публика преку употреба на hashtag, линкови и опции за retweet.

Имајќи предвид дека елементот Twitter се имплементира на платформата, секој пат кога ќе пристапите на страницата во рамките на Платформата, наведениот елемент на Twitter (копче Twitter) автоматски ќе се прикажува на вашиот компјутер. По тој повод, Twitter ќе добие информации за конкретната страница на Платформата што сте ја посетиле.

Ако сте најавени на вашата сметка на Twitter кога пристапувате до Платформата, Twitter ќе открива секогаш кога ќе отворите страница на платформата на која е имплементирана содржината на Twitter. Овие информации ги собира елементот Twitter на Платформата, кој испраќа известување до вашата сметка на Twitter. Секој пат кога некое лице ќе кликне на копчето Twitter на Платформата, личните податоци ќе се обработуваат во сметката на Twitter на тоа лице.

Повеќе информации за обработката на податоците на Twitter може да најдете на следната страница: https://twitter.com/privacy?lang=en.


 

 1. Правен основ за користење колачиња


 


 

Користиме колачиња само ако се согласувате со истото на банерот за колачиња. Соодветно на тоа, правната основа за користење на колачиња на Страната е согласност на Посетителот, дадена во согласност со Политиката за приватност. Исклучок од горенаведеното се неопходните колачиња чија правна основа за наплата е извршување на договор склучен со лицето на кое се однесуваат податоците.

Се претпоставува дека уредот што го користите за пристап до Страната е Ваш. Ако пристапувате на Страната од уред кој не е во Ваша сопственост, постои претпоставка дека имате овластување да дадете согласност за употреба на колачиња на тој уред, во согласност со Политиката за колачиња.


 

 1. Оневозможување колачиња


 

Сите категории колачиња, освен неопходните, може да се оневозможат преку банерот за колачиња на Страната, како и преку поставките на прелистувачот што го користите.

а) Секоја поединечна категорија може да се овозможи со штиклирање на полето или да се оневозможи со отштиклирање на полето за избор на банерот за колачиња што се однесува на тој тип колачиња. Со избирање на опцијата „Поставки за колачиња“ (можете да ги приспособите Вашите параметри за колачиња.


 

в) Колачињата можете исто така да ги прилагодите преку прелистувачот, имајќи предвид дека прелистувачите обично се автоматски поставени да ги прифаќаат сите колачиња. Ако сакате да ја промените поставката за колачиња, контактирајте со центарот за помош на прелистувачот што го користите. Некои од линковите кои можат да Ви помогнат се:

Секој прелистувач има свој систем за управување со колачиња и поставувања. Ако ги оневозможите сите колачиња (вклучувајќи ги и потребните), постои ризик да не можете да пристапите или да користите одредени делови од Страната или да видите одреден дел од Содржината.

Прочитајте повеќе за колачињата и нивната употреба или оневозможување на http://www.aboutcookies.org/.


 


 


 

 1. Измена на Политиката за колачиња


 

Политиката за колачиња може да се ажурира од време на време, за што ќе Ве известиме преку Страната во разумен рок пред промената да стапи на сила, како и по нејзиното влегување во сила.