ББА-анализа: Сегашноста и иднината на инвестирањето се во ЕТФ
Регион

ББА-анализа: Сегашноста и иднината на инвестирањето се во ЕТФ

Има одреден потенцијал за понатамошен развој на акциските ЕТФ во регионот Адрија, благодарение на прекумерните заштеди на домаќинствата и солидниот раст на номиналните плати.

10.07.2023

Автор: Владимир Николоски

Регион

Компании

Останато