EURBAM:CUR

EUR-BAM X-RATE

1,9558 BAM

-0,00003 0,00%

почетна цена

0

претходна цена на затворање

1,95583

дневен опсег

0,00 - 0,00

опсег на 52 недели

1,96 - 1,96