EURCAD:CUR

EUR-CAD X-RATE

1,31637 CAD

-0,000410 -0,03%

почетна цена

1,31733

претходна цена на затворање

1,31678

промена од почетокот на годината

-8,4125%

дневен опсег

1,32 - 1,32

опсег на 52 недели

1,30 - 1,51