GBPEUR:CUR

GBP-EUR X-RATE

1,1852 EUR

-0,00040 -0,03%

почетна цена

1,1862

претходна цена на затворање

1,1856

промена од почетокот на годината

-0,31110%

дневен опсег

1,19 - 1,19

опсег на 52 недели

1,15 - 1,22