GBPHRK:CUR

GBP-HRK X-RATE

8,9047 HRK

-0,00340 -0,04%

почетна цена

8,9097

претходна цена на затворање

8,9081

промена од почетокот на годината

-0,33220%

дневен опсег

8,90 - 8,92

опсег на 52 недели

8,63 - 9,19