GBPRSD:CUR

GBP-RSD X-RATE

138,8283 RSD

-0,1250 -0,09%

почетна цена

138,9493

претходна цена на затворање

138,9533

промена од почетокот на годината

-0,670%

дневен опсег

138,83 - 139,10

опсег на 52 недели

134,59 - 143,06