BCOMIN:IND

BBG Industrial Metals

156,3032 USD

+1,6046 +1,04%

почетна цена

0

претходна цена на затворање

154,6986

промена од почетокот на годината

-9,593785%

дневен опсег

0,00 - 0,00

опсег на 52 недели

135,97 - 327,86