BCOMEN:IND

BBG Energy

51,1813 USD

-0,1310 -0,26%

почетна цена

0

претходна цена на затворање

51,3123

промена од почетокот на годината

65,6771%

дневен опсег

0,00 - 0,00

опсег на 52 недели

27,22 - 63,38