GOLDS:COM

GOLD SPOT $/OZ

1.775,5 USD

-15,78 -0,88%

почетна цена

1.791,26

претходна цена на затворање

1.791,28

промена од почетокот на годината

-2,9357095998251%

дневен опсег

1.765,05 - 1.794,93

опсег на 52 недели

1.680,99 - 2.070,44