POUND:IND

Bloomberg Pound Index

638,53 GBP

-2,308 -0,36%

почетна цена

0

претходна цена на затворање

640,835

промена од почетокот на годината

-6,486779%

дневен опсег

0,00 - 0,00

опсег на 52 недели

629,06 - 691,27