EURO:IND

Bloomberg EUR Index

831,95 EUR

-0,1460 -0,02%

почетна цена

831,73

претходна цена на затворање

832,096

промена од почетокот на годината

-7,569535%

дневен опсег

831,73 - 832,04

опсег на 52 недели

823,05 - 918,57