EURMKD:CUR

EUR-MKD X-RATE

61,6619 MKD

+0,0661 +0,11%

почетна цена

61,5363

претходна цена на затворање

61,5958

промена од почетокот на годината

0,1729%

дневен опсег

61,47 - 61,70

опсег на 52 недели

61,22 - 62,30