EURAUD:CUR

EUR-AUD X-RATE

1,4726 AUD

-0,000780 -0,05%

почетна цена

1,47255

претходна цена на затворање

1,47338

промена од почетокот на годината

-5,8874%

дневен опсег

1,47 - 1,47

опсег на 52 недели

1,43 - 1,64