EURRSD:CUR

EUR-RSD X-RATE

117,3357 RSD

-0,01490 -0,01%

почетна цена

0

претходна цена на затворање

117,3506

промена од почетокот на годината

-0,16410%

дневен опсег

0,00 - 0,00

опсег на 52 недели

117,03 - 118,23