XBTEUR:CUR

XBT-EUR Cross Rate

22.906,79 EUR

+326,95 +1,45%

почетна цена

22.706,3

претходна цена на затворање

22.579,84

промена од почетокот на годината

-43,8965%

дневен опсег

22.699,21 - 22.980,00

опсег на 52 недели

17.802,47 - 59.612,94