Блумберг Адрија ТВ

Кој ви гарантира дека купувате градежно ефикасен објект?

Автор: Ирена Каревска

4 јануари 2024, 16:12

Секоја градба треба да има план за енергетска ефикасност

Сепак, се потфрла во контролата при изградбата

Регулативите на ЕУ, пак, носат уште построги правила

Ирена Каревска

Сите новости од рубриката Блумберг Адрија ТВ

Блумберг Адрија ТВ

сите новости од рубриката Блумберг Адрија ТВ