EURGBP:CUR

EUR-GBP X-RATE

0,84334 GBP

-0,000120 -0,01%

почетна цена

0,84287

претходна цена на затворање

0,84346

промена од почетокот на годината

0,2187%

дневен опсег

0,84 - 0,84

опсег на 52 недели

0,82 - 0,87