EURUSD:CUR

EUR-USD X-RATE

1,0179 USD

-0,00040 -0,04%

почетна цена

1,0183

претходна цена на затворање

1,0183

промена од почетокот на годината

-10,5013%

дневен опсег

1,02 - 1,02

опсег на 52 недели

1,00 - 1,19