GBPBAM:CUR

GBP-BAM X-RATE

2,3189 BAM

+0,0006 +0,03%

почетна цена

2,3197

претходна цена на затворање

2,3183

промена од почетокот на годината

-0,76160%

дневен опсег

2,32 - 2,32

опсег на 52 недели

2,24 - 2,38