Државата да се поврзе со македонските научници што работат во странство
Блумберг Адрија ТВ

Државата да се поврзе со македонските научници што работат во странство

„Во следниот период ќе ни требаат многу повеќе машински и прехранбени инжeнери“, вели Олимпија Христова Заевска, асистент-професорка на бизнис-школата во Копенхаген.

15.12.2023

Автор: Наташа Стојановска