Лаб

Претприемаштвото како мотор на економските иновации

Автор: Hana Stevović

26 јануари 2024, 00:52

Претприемачите ја движат економијата преку нови идеи, создавање работни места и поттикнување раст

Финансирањето често е клучен предизвик за претприемачите

Многу технолошки гиганти, како „Амазон“, „Гугл“ и „Епл“, започнаа како мали стартапи

Претприемаштвото како мотор на економските иновации

Depositphotos

Hana Stevović

Сите новости од рубриката Блумберг Адрија Лаб

Блумберг Адрија Лаб

сите новости од рубриката Блумберг Адрија Лаб