Блумберг Адрија ТВ

Инвестирање на берза или пари во банка?

Автор: Наташа Стојановска

9 јули 2024, 11:15

Депозитите во банка изнесуваат околу 7,8 милијарди евра

Вредноста на средствата со кои управуваат фондовите е околу 180 милиони евра

Олабавувањето на монетарната полтика треба да го подобри расположението на пазарот

Наташа Стојановска

Сите новости од рубриката Блумберг Адрија ТВ

Блумберг Адрија ТВ

сите новости од рубриката Блумберг Адрија ТВ