Главна тема

Актуелни војни во регионот: Борба за јазик и пребарување во океанот со содржини

Автор: Jan Artiček

14 јули 2023, 08:08

Војните на Балканот навистина не се нешто непознато за нас

Новите „актуелни“ војни лесно може да ги збунат и најмилитантните патриоти

Како понудувачите на стриминг-содржини се борат за своите гледачи?

Актуелни војни во регионот: Борба за јазик и пребарување во океанот со содржини

Bloomberg Businessweek Adria

Jan Artiček

Сите новости од рубриката Businessweek Adria

Businessweek Adria

сите новости од рубриката Businessweek Adria