Што е ЕСГ?
Лаб

Што е ЕСГ?

EСГ-известувањето сè почесто станува задолжително.

08.11.2023

Автор: Vanja Popović