Блумберг Адрија ТВ

Без дигитализација нема да може да се развиваат ниту компаниите ниту државата

Автор: Наташа Стојановска

28 мај 2024, 11:33

Недостигот од квалификуван кадар ќе се одрази негативно на дигитализацијата

Без дигитализација, условите за водење бизнис нема да бидат добри

Се соочуваме со неразвиен екосистем за финансирање иновации

Наташа Стојановска

Сите новости од рубриката Блумберг Адрија ТВ

Блумберг Адрија ТВ

сите новости од рубриката Блумберг Адрија ТВ