Блумберг Адрија ТВ

Постои неискористен потенцијал за развој на осигурителниот бизнис

Автор: Наташа Стојановска

4 јуни 2024, 12:03

Пандемијата ја зголеми свеста за потребата од здравствено осигурување

Учеството на животното осигурување во Централноисточна Европа е опаѓачко

Дигитализацијата на осигурителниот сектор е бавна

Наташа Стојановска

Сите новости од рубриката Блумберг Адрија ТВ

Блумберг Адрија ТВ

сите новости од рубриката Блумберг Адрија ТВ