Постои неискористен потенцијал за развој на осигурителниот бизнис
Блумберг Адрија ТВ

Постои неискористен потенцијал за развој на осигурителниот бизнис

Значењето на здравственото осигурување, особено во Југоисточна Европа, е зголемено, а значењето на животното осигурување во Централноисточна Европа е опаѓачко.

04.06.2024

Автор: Наташа Стојановска