Економија

Дали се појавува нов автопат на братство и единство?

Автор: Marijana Avakumović

17 ноември 2023, 06:30

Побрзо и поевтино - Србија се обидува да ги поврзе земјите од поранешната југословенска република

Автопатот „Братство и единство“ ги поврзуваше повеќето републики на СФРЈ

Шеесет години подоцна повторно има функција на вмрежување со помош само на еден софтвер

Дали се појавува нов автопат на братство и единство?

JP Autoceste FBiH

Marijana Avakumović

Сите новости од рубриката Businessweek Adria

Businessweek Adria

Дали храната станува новото оружје?
Бизнис

Дали храната станува новото оружје?

Кога Меѓународниот саем „слета“ во Загреб во 1957 година, изненадување не беа возењата со хеликоптери или изложбата на машини, туку функционалната реплика на американски супермаркет во природна големина.

13.11.2023

сите новости од рубриката Businessweek Adria