Главна тема

Девет јадрански острови бараат нови сопственици

Автор: Uroš Božin

28 март 2024, 06:30

Дали знаевте дека можете да купите и остров?

Проверивме кои острови моментално се продаваат и какви се нивните цени

Најголем дел од нив е во Хрватска, но најскапо е во Црна Гора

Девет јадрански острови бараат нови сопственици

Depositphotos

Uroš Božin

Сите новости од рубриката Businessweek Adria

Businessweek Adria

сите новости од рубриката Businessweek Adria