Главна тема

Евро 2024: Натпревар на годината за фудбалерите и бизнисот

Извор: Rijad Durkić, Mihael Šmirmaul/Bloomberg Adria

30 мај 2024, 06:30

Трети фаворити се домаќините

Сепак, ЕП како деловна игра го играат безброј сектори и компании

Светот ќе застане за фудбалерите и фудбалските навивачи

Евро 2024: Натпревар на годината за фудбалерите и бизнисот

Bloomberg Businessweek Adria

Сите новости од рубриката Businessweek Adria

Businessweek Adria

сите новости од рубриката Businessweek Adria