Блумберг Адрија ТВ

Компаниите загадувачи тешко ќе може да добијат осигурување во иднина

Автор: Наташа Стојановска

11 април 2024, 10:11

Македонија заостанува во воведувањето на ЕСГ-стандардите

Воведувањето на меѓународните сметководствени стандарди придобивка за компаниите

Осигурителните компании очекуваат повисоки цени за автоодговорност

Наташа Стојановска

Сите новости од рубриката Блумберг Адрија ТВ

Блумберг Адрија ТВ

сите новости од рубриката Блумберг Адрија ТВ