Друго

Како минималецот ги вивна и инфлацијата ги изеде платите во Македонија

Автор: Александра Томиќ

12 јули 2022, 09:37

Реалниот раст намален за инфлација е многу мал или негативен

Износот на минималната плата е зголемен за 9.200 денари

Нето исплатена плата пораснала за девет години за 10.073 денари

Александра Томиќ Главен уредник на Bloomberg Adria Makedonija digital

@tomikaleksandra
Сите новости од рубриката Друго

Друго

сите новости од рубриката Друго