Лаб

Главни економски показатели: БДП, CPI и невработеноста

Автор: Marijana Avakumović

8 ноември 2023, 16:10

Разбирањето на економската состојба на една земја и нејзината позиција во глобалната арена

БДП е тесно поврзан со економскиот раст и може да има влијание врз квалитетот на животот

CPI дава информации за инфлацијата и куповната моќ на населението

Главни економски показатели: БДП, CPI и невработеноста

Depositphotos

Marijana Avakumović

Сите новости од рубриката Блумберг Адрија Лаб

Блумберг Адрија Лаб

сите новости од рубриката Блумберг Адрија Лаб