Блумберг Адрија ТВ

Треба ли промена на моделот на привлекување странски инвестиции?

Автор: Наташа Стојановска

12 март 2024, 11:57

Сеопфатна дигитализација

Подобри бизнис-услови за јакнење на конкуренцијата

Намалување на регулаторниот товар

Наташа Стојановска

Сите новости од рубриката Блумберг Адрија ТВ

Блумберг Адрија ТВ

сите новости од рубриката Блумберг Адрија ТВ