Блумберг Адрија ТВ

Како до повеќе туристи во Македонија?

Автор: Наташа Стојановска

21 мај 2024, 12:35

Потребно е развивање на алтернативните форми на туристичка понуда

Македонија нема стратегија за туристичкиот сектор, последната е донесена во 2015 година

Во 2025-та година треба да имаме национална кампања за развој на туризмот

Наташа Стојановска

Сите новости од рубриката Блумберг Адрија ТВ

Блумберг Адрија ТВ

сите новости од рубриката Блумберг Адрија ТВ