Блумберг Адрија ТВ

Ефект од намалувањето на каматните стапки треба да се очекува во економијата

Автор: Наташа Стојановска

10 јуни 2024, 10:28

Централните банки ќе бидат внимателни со намалувањето на каматните стапки

Пазарите на капитал намалувањето на каматните стапки веќе го антиципираа во цените во голема мера

Во фокусот на инвеститорите во регионот е финансискиот сектор

Наташа Стојановска

Сите новости од рубриката Блумберг Адрија ТВ

Блумберг Адрија ТВ

сите новости од рубриката Блумберг Адрија ТВ