Блумберг Адрија ТВ

Пет трговски друштва добиле дозвола за платежни услуги

Автор: Наташа Стојановска

13 јуни 2024, 15:11

Засилена идентификација против масовните онлајн измами

Намалено е користење на готовина од страна на граѓаните

Банките и другите финансиски институции имаат обврска за детално информирање на граѓаните

Наташа Стојановска

Сите новости од рубриката Блумберг Адрија ТВ

Блумберг Адрија ТВ

сите новости од рубриката Блумберг Адрија ТВ