Главна тема

Сараево '84: Четириесет години по најголемиот регионален економски успех

Автор: Rijad Durkić

1 март 2024, 07:04

Организацијата на Игрите вредела 141 милион долари

Интересот за Игрите во Сараево беше невообичаено голем

Ние ги проверивме сите детали, што се случуваше пред и потоа

Сараево '84: Четириесет години по најголемиот регионален економски успех

Bloomberg Businessweek Adria

Rijad Durkić

@RijadDurkic
Сите новости од рубриката Businessweek Adria

Businessweek Adria

сите новости од рубриката Businessweek Adria