Вести

Фјучерси: Македонците ќе можат да инвестираат во деривативни финансиски инструменти

Извор: Филип Зафировски

26 април 2023, 06:31

Се подготвува нов закон за финансиски инструменти

Значајна новина што ќе ја предвидува законот се регулираните пазари односно платформи за тргување

Законот ќе влијае и на основниот капитал на инвестициските друштва

Фјучерси: Македонците ќе можат да инвестираат во деривативни финансиски инструменти

Depositphotos

Сите новости од рубриката Коментар

Коментар

сите новости од рубриката Коментар