Берзи

Повисоките камати значат враќање на обврзниците на сцена

Извор: John Gittelsohn/Bloomberg

19 ноември 2022, 10:11

Приносите од двегодишните државни обврзници пораснаа на 4,5329 проценти

Приносите на 10-годишните државни обврзници се зголемија на 3,8288 проценти

Ваквите движења обликуваат обратна крива на приноси, што често сигнализира рецесија

Повисоките камати значат враќање на обврзниците на сцена

Bloomberg Mercury

Сите новости од рубриката Пазари

Пазари

сите новости од рубриката Пазари