Блумберг Адрија ТВ

Колку чини „машкоста“ на Западен Балкан: Отворено со Тања Михајловска Димитриевска

Автор: Александра Томиќ

7 март 2024, 07:19

Ќе бидат потребни 131 година за затворање на глобалната родова разлика

Во регионот, просечниот индекс на родова еднаквост е приближно на просечно ниво од 60 отсто

Учеството на жените во одборите изнесува 33 отсто, и тоа во најголемите компании

Александра Томиќ Главен уредник на Bloomberg Adria Makedonija digital

@tomikaleksandra
Сите новости од рубриката Блумберг Адрија ТВ

Блумберг Адрија ТВ

сите новости од рубриката Блумберг Адрија ТВ